Sytuacja na rynku pożyczek w Polsce po I kwartale 2014

raport pod lupą

Po pierwszym kwartale 2014 przeprowadzono badanie ankietowe wśród członków Związku Firm Pożyczkowych. Związek Firm Pożyczkowych to stowarzyszenie firm, które reprezentują 2/3 rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Autorzy raportu zestawili wskaźniki przedstawiające obecny obraz rynku mikropożyczek krótkoterminowych. Na podstawie zebranych danych ilościowych i jakościowych możemy przyjrzeć się sytuacji na rynku oraz jego rozwojowi.

charaterystyka pożyczkiCharakterystyka produktu

Mikropożyczka to pożyczka gotówkowa o niewielkiej wysokości. Na podstawie analizy zebranych danych po I kwartale 2014 roku średnia kwota udzielonej pożyczki wyniosła 860 zł, natomiast koszt po stronie klienta przeciętnie wynosił 177,16 zł.  Z definicji mikropożyczki wynika, że okres spłaty zobowiązania powinien być nie dłuższy niż 30 dni, na podstawie raportu obecny średni czas trwania pożyczki wynosi 26 dni.

Mikropożyczki (poznaj ich historię) oferowane przez ankietowane firmy pożyczkowe należą do tego samego rodzaju. Charakteryzują się krótkim okresem kredytowania oraz niewielką rozpiętością średnich kwot kredytu pomiędzy danymi firmami.

wyniki sprzedazySprzedaż produktu

Pomimo coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia w większości firm pożyczkowych w Polsce odnotowano wzrost liczby udzielonych pożyczek w porównaniu do I kwartału 2013 roku. Średnia kwartalna sprzedaż w 2014 roku wyniosła 50,33 mln zł. Na podstawie danych ilościowych szacunkowa liczba klientów, która została obsłużona przez każdą z ankietowanych firm to 58,5 tys. osób.

Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, że mikropożyczka krótkoterminowa jest dobrą alternatywą dla gospodarstw domowych, które potrzebują wsparcia finansowego. Elastyczny charakter produktu sprawia, że klienci w nagłych wypadkach i dla zaspokojenia najważniejszych potrzeb chętnie po niego sięgają. Skutkuje to szybką rotacją portfela kredytowego po stronie danej firmy pożyczkowej.

wyniki ogólneRozwój rynku

W porównaniu do danych z 2013 roku nastąpił spadek niewypłacalności kredytobiorcy. Tzw. pożyczki stracone po I kwartale 2014 stanowiły tylko 8,97% wartości. Pożyczki i kredyty klasyfikowane jako stracone to takie, które nie zostały spłacone w terminie 180 dni od daty ich wymagalności. W badaniu jako przeterminowane przyjęto te niespłacone w terminie dłuższym niż 90 dni.

Co za tym idzie przyrost wartości portfela kredytowego pożyczkodawcy w porównaniu do I kwartału 2013 roku wyniósł aż 157,7%. Tak szybki rozwój rynku to skutek intensywnej reklamy oraz sprzedaży, której średni wzrost na rynku wyniósł 119% rdr. Dodatkowo warto zauważyć, że nie wszystkie  z ankietowanych przedsiębiorstw posiadają historię działalności sięgającej roku.

Na rozwój rynku wpływ miał także wzrost stosunku wniosków zaakceptowanych do odrzuconych. Firmy pożyczkowe biorące udział w badaniu zgodnie potwierdziły, że w 2014 roku przeciętna długość spłaty zobowiązań nie zmieniła się w porównaniu do 2013 roku i jak już wspomniano nie przekroczyła 26 dni.

Dlaczego firmy chwilówkowe są mocnym konkurentem dla banków?:

  • Parabank nie wymaga zaświadczeń. Pożyczka pozabankowa udzielana jest bez żadnych formalności. Oszczędzasz czas, nie musisz zwalniać się z pracy aby zdążyć przed zamknięciem placówki.
  • Pożyczkę możesz uzyskać przez internet. Chwilówki online są dziś bardzo popularne. Jeśli znajdziesz jedynie 15-30 minut wolnego czasu to właśnie tak szybko możesz uzyskać pożyczkę dla bezrobotnych.
  • W parabanku może zapożyczyć się każdy. Niezależnie od tego czy jesteś studentem, bezrobotnym, rencistom, emerytem. Nie jest istotny Twój status ani skąd masz dochód. Pożyczka zostanie udzielona bezrobotnemu nawet jeśli ma komornika i złą historię kredytową w BIK (tylko w wybranych parabankach).
  • Pożyczka online na dowód – Oczywiście! To również jest możliwe za pomocą firmy poza bankowej. Wiele firm poszło o krok dalej i wymaga jedynie przelania na ich konto 1 gr oraz podania danych widniejących na dowodzie pożyczkobiorcy. Dzięki temu mają wszystkie niezbędne informacje aby móc zawrzeć z klientami umowę o pożyczkę pozabankową.

podsumowanie i wnioski z raportuPodsumowanie i wnioski

Związek Firm Pożyczkowych promuje i stosuje najwyższe standardy biznesowe i etyczne. Firmy pożyczkowe nieustannie rozszerzają ofertę produktową (np. pożyczki przekraczające 1000 zł), czego efektem jest wzrost średniej kwoty udzielonej pożyczki. W stosunku do danych zebranych w 2013 roku średnia kwota udzielonej pożyczki wzrosła o 15%. Wzrosła także grupa klientów z pozytywną historią spłat, która tym samym może wnioskować o wyższe kwoty.

Obecnie rynek krótkoterminowych mikropożyczek pozabankowych rozwija się bardzo dynamicznie, wyniki analiz wskazują na utrzymanie się tego trendu także w kolejnym kwartale.
Niska kwota zobowiązania, łatwy dostęp do możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania, a także stosowanie skutecznych procedur windykacyjnych – to wszystko sprawia, że pożyczki krótkoterminowe pozostają najlepszą alternatywą w dobie ciężkiej sytuacji finansowej klienta i właśnie dzięki temu sytuacja na rynku pożyczek niezmiennie jest dobra.

Po I kwartale 2014 roku odnotowano wzrost  liczby udzielonych pożyczek w porównaniu do I kwartału 2013 roku. Średni wzrost sprzedaży wyniósł 119% rdr.
Mikropożyczka krótkoterminowa jest nadal bardzo dobrą alternatywą dla gospodarstw domowych, które potrzebują nagłego wsparcia finansowego.