BIK to Biuro Informacji Kredytowej S.A., instytucja powołana w 1997 r,. przez Związek Banków Polskich na mocy ustawy o Prawie Bankowym – Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami. Zadaniem BIK jest gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych o naszej historii kredytowej niezależnie od tego czy o kredyt wnioskowaliśmy jako osoba fizyczna czy jako firma.

Informacje o naszej historii kredytowej to nic innego jak to czy rzetelnie spłacaliśmy nasze pożyczki. BIK posiada dane o wszystkich naszych rachunkach kredytowych, zarówno tych spłacanych terminowo, jak i nieterminowo. Informacje do BIK przekazywane są przez banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe z sektora poza bankowego. Celowość powołania instytucji BIK jest taka, że dzięki zgromadzonym tam danym sam proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i zaoszczędzić nasz cenny czas. Banki z kolei zabezpieczają się w ten sposób przed udzieleniem pożyczki konsumentom, którzy nie są w stanie jej spłacić.temu panu rośnie scoring w BIK

Korzyści z posiadania pozytywnej historii kredytowej

Mając dobrą historię kredytową, dla instytucji finansowych jesteśmy wiarygodnym klientem. Dzięki zaufaniu, które wzbudzamy możemy szybciej i łatwiej uzyskać kredyt. Możemy negocjować obniżenie opłat czy prowizji związanych z zawieranym kredytem. Brak pozytywnej historii kredytowej może skutkować podwyższeniem kosztów kredytu lub odmową ze strony banku.

raport bik

Co zawiera Raport BIK?

Jak długo BIK może przetwarzać dane?

To jak długo BIK przetwarza nasze dane zależy od tego czy zobowiązania spłacaliśmy terminowo czy też nie. Jeśli terminowo regulowaliśmy zadłużenie – nasze dane w BIK były przetwarzane od chwili podpisania umowy kredytowej aż do wygaśnięcia naszego zobowiązania. Jeśli wyrazimy zgodę aby informacje o naszej pozytywnej historii kredytowej były przetwarzane także bo wygaśnięciu naszego zobowiązania – dane będą udostępniane innym bankom i SKOK-om przez okres, który wskażemy.

W sytuacji, w której nie uregulowaliśmy naszego zobowiązania lub uregulowaliśmy je z opóźnieniem jest inaczej. Jeśli w spłacie kredytu przekroczyliśmy okres 60 dni i upłynęło przy tym kolejne minimum 30 dni od momentu poinformowania nas przez bank/SKOK o zamiarze przetwarzania naszych danych bez zgody, to informacje o naszym nieuregulowanym kredycie mogą być przetwarzane bez naszej zgody przez okres 5 lat.

Dodatkowo dane dotyczące naszych zadłużeń mogą być przetwarzane przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów statystycznych. Nie wymaga to naszej zgody i wynika  z nowelizacji ustawy Prawo Bankowe.

Czy można wyczyścić BIK?

Ostatnimi czasy w mediach zaczęły pojawiać się niezliczone slogany i hasła reklamowe dotyczące tzw. czyszczenia BIK . Dowiadujemy się z nich, że wiele firm może nam pomóc w usunięciu negatywnych wpisów w BIK i tym samym zwiększyć naszą zdolność kredytową. Nie dajmy się zwieść takim komunikatom!

W praktyce usługi takich firm polegają na składaniu w bankach/SKOK-ach wniosku o usunięcie danych z BIK, ale w większości przypadków taki zabieg powoduje usunięcie danych pozytywnych, czyli informujących o rzetelnie i terminowo spłacanych kredytach. Dane negatywne są nieusuwalne i reguluje to Prawo bankowe! W określonych także przez Prawo bankowe przypadkach jest możliwość złożenia wniosku ze wskazaniem usunięcia danych z BIK.

W tym celu natomiast możemy samodzielnie udać się do banku/SKOK-u i wcale nie musimy korzystać z usług pośredników. Należy pamiętać również, że w przypadku pożyczek krótkoterminowych sprawa jest prostsza ponieważ niektóre firmy pozabankowe umożliwiają wzięcie chwilówki bez sprawdzania BIK i tym samym czyszczenie historii w Biurze Informacji Kredytowej nie jest wcale konieczne.

Obejrzyj » Czyszczenie BIK – prawda czy mit?

W jakich przypadkach można wnioskować o usunięcie danych z BIK?

Wiemy już, że możemy samodzielnie wnioskować o usunięcie danych z BIK i nie musimy korzystać z usług pośredników, którzy chcą zarobić na naszej niewiedzy. Jak wnioskować? Możemy złożyć odwołanie zgody na przetwarzanie naszych danych po wygaśnięciu zadłużenia lub upływu terminu, na jaki została udzielona nasza zgoda. Kolejna sytuacja kiedy możemy wnioskować to upływ 5 letniego okresu przetwarzania danych bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego.

Wnioskować o korektę danych zgromadzonych w BIK możemy także kiedy przechowywane dane są nieprawdziwe lub błędnie wprowadzone do systemu BIK. Wniosek składamy w banku/SKOK-u, który podpisywał z nami umowę kredytową. Następnie dana instytucja finansowa wydaje dyspozycję do BIK celem dokonania korekty naszych danych. Pamiętajmy jednak, że jeśli wnioskujemy o usuwanie, a nie o korektę danych, to jedynie nasza pozytywna historia zostanie usunięta. Chyba że minęło 5 lat od momentu spłaty problematycznego kredytu.

Bank ocenia historię kredytową

A teraz załóżmy, że jesteśmy klientami instytucji finansowej. Wiedząc, że na bieżąco wywiązujemy się z naszych licznych spłat dotychczasowo zaciągniętych kredytów, zgłaszamy się do banku po kolejny kredyt. Mamy już dom/mieszkanie , spłaciliśmy samochód i aktualnie planujemy wycieczkę do Paryża w gronie naszych znajomych. Znajomi namawiali nas od kilku lat na wyjazd, a my musieliśmy odmawiać ponieważ cały czas spłacaliśmy dom i samochód. Idziemy do banku i… Spotykamy się z tzw. scoringiem.

Co to jest scoring BIK?

W tym miejscu pozwolę sobie zacytować oficjalną definicję ze strony BIK: Scoring jest metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym lepszą ocenę punktową otrzyma ten Klient”. Zanim więc otrzymamy kredyt na naszą podróż i pobyt w Paryżu BIK ustali nasz scoring.

Tak W drodze ustalania wiarygodności kredytowej, BIK sprawdzi przede wszystkim:

 • czy terminowo spłacaliśmy nasze zadłużenia,
 • czy przekroczyliśmy limity debetowe na naszych kontach i kartach kredytowych oraz jaką mamy skłonność do zadłużania się.

Z powyższej definicji scoringu wynika także, że ostateczna ocena zdoloności kredytowej nie zależy wyłącznie od nas samych. To oznacza, że jako kredytobiorcy zostaliśmy zakwalifikowani do pewnej, szerszej grupy kredytobiorców.

Pod uwagę brany jest m.in.

 • nasz wiek
 • stan cywilny
 • ilość osób w naszym gospodarstwie domowym
 • liczba naszych obecnych zobowiązań oraz to jak na tle danej grupy wywiązujemy się ze spłaty zadłużeń.

Każdy bank przyjmuje swój własny system oceny, dla jednej instytucji ważniejsze będzie to w jakim jesteśmy wieku i czy żyjemy w związku małżeńskim gdzie najczęściej istnieje wspólnota majątkowa, dla innej znowu najważniejsza będzie terminowość spłat naszych poprzednich lub obecnych zobowiązań finansowych.

W związku z tym na podstawie raportu BIK jeden bank chętniej przyzna nam kredyt, natomiast drugi odrzuci nasz wniosek. Możemy też spotkać się z sytuacją, w której nasza ocena punktowa będzie na tyle zła, że żaden bank nie podpisze z nami umowy kredytowej. Warto mieć więc dobrą ocenę punktową ponieważ słaby wynik może odebrać nam szansę na otrzymanie kolejnego kredytu bez względu na rzeczywistą zdolność kredytową.

Nie Czynniki, które obniżają scoring w BIK mogą przesądzić zatem o naszym wyjeździe noworocznym.

Do podstawowych należą np.:

 • wysokość kwoty przekroczenia limitu kredytowego
 • wysokość kwoty, ze spłatą której opóźniamy się
 • ilość kredytów, w których spłacie mamy opóźnienia
 • opóźnienia w spłacie naszych zobowiązań oraz długość okresu, po którym nastąpiło kolejne opóźnienie w spłacie

madra swinkaSPRYTNA PODPOWIADA: Opisując zagadnienie scoringu warto wspomnieć, że ocena punktowa BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów. Dodatkowo ocena punktowa prezentowana jest w postaci gwiazdek od 1 do 5.

Im więcej gwiazdek i punktów mamy, tym bardziej realny staję się nasz wyjazd do Paryża. Nawet jeśli aktualnie ze względu na słaby wynik punktowy nie możemy wziąć kolejnego kredytu nie przejmujmy się.

BIK aktualizuje nasz scoring i dane przy każdym zapytaniu. Jeśli aktualnie nie posiadamy żadnego zobowiązania wobec banku, to BIK aktualizuje nasze dane w momencie złożenia wniosku kredytowego i ponownie po podpisaniu umowy kredytowej. Inaczej jest w przypadku, kiedy jesteśmy w trakcie spłacania innych zobowiązań, np. naszego domu i samochodu. Bank, w którym obecnie mamy kredyt powinien raz w miesiącu aktualizować informacje dotyczące naszego aktualnego zadłużenia i tak przez cały okres trwania kredytu.

Dzięki takim aktualizacjom BIK dysponuje rzetelnymi danymi i na bieżąco ma wgląd do tego jak radzimy sobie ze spłatą naszego długu.

Co wpływa na zdolność kredytową i jak zdobyć 5 gwiazdek?

weryfikacja bik

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej animacji » Scoring BIK – czy warto zbierać punkty?

Z definicji BIK wynika, że dane o konsumentach są nie tylko gromadzone i przechowywane, przede wszystkim informacje są przetwarzane. Przetwarzane informacje wg BIK można podzielić na cztery grupy.

Tak Pierwszą grupę stanowi „Jakość kredytów”.

Pod tym pojęciem, kryje się nic innego, jak terminowość ich spłacania. Jeśli swoje zobowiązania spłacamy regularnie i terminowo, podniesie to nasz scoring. Jeśli nie wywiązujemy się za spłaty w terminie nasza ocena punktowa będzie niższa. System BIK zapisuje opóźnienia w różnych przedziałach czasowych:

0 – 30 dni – przedział czasowy spłaty należności świadczy o najlepszym statusie płatności czyli o braku opóźnień w spłacie kredytu;

31 – 90 dni – klient opóźnia się ze spłatą kredytu od miesiąca do 3 miesięcy;

91 – 180 dni – klient opóźnia się ze spłatą kredytu od 3 do 6 miesięcy;

Pow. 180 dni – klient opóźnia się ze spłata kredytu ponad pół roku;

Jakość kredytów to kategoria, która ma największy wpływ na ostateczną ocenę, stanowi 76% ogólnej oceny punktowej. Oznacza to, że nawet jeśli nasza punktacja będzie słabsza w pozostałych kategoriach, przy zachowaniu terminowości w spłacie zobowiązań mamy szansę na przyzwoity wynik końcowy.

Tak Drugą grupę stanowi „Aktywność kredytowa”.

Tę grupę cechuje liczba spłaconych do tej pory albo obecnie posiadanych przez nas kredytów. Im dłużej terminowo spłacamy nasze zobowiązania, tym lepiej ponieważ dla banku stajemy się wiarygodni i godni zaufania, stanowiąc tym samym niższe ryzyko kredytowe. Pamiętajmy jednak, że duża ilość zaciągniętych kredytów w krótkim czasie może obniżyć naszą ocenę. Aktywność kredytowa to kategoria, która na ogólną ocenę wpływa w ok. 11%. I choć w porównaniu do poprzedniej kategorii stanowi znacznie mniejszy procent, może zaważyć na tym, że bank wcale nie udzieli nam pożyczki. Nie będzie to możliwe dlatego, że jeśli nigdy wcześniej nie byliśmy kredytobiorcami, system w ogóle nie będzie w stanie nas ocenić. Brak historii kredytowej zatem może być gorszy niż zaciąganie wielu kredytów ale ich terminowe spłacanie.

Tak Kolejna grupa to „Wykorzystywanie limitów kredytowych”.

Jeśli często i w całości wykorzystujemy nasze limity kredytowe, dla systemu BIK stajemy się mniej godni zaufania. Wyższe ryzyko kredytowe obniża naszą ocenę punktową. Wykorzystywanie limitów kredytowych to kategoria, która na ogólną ocenę wpływa w ok. 8%.

Tak Ostatnią grupę stanowi „Ubieganie się o kredyty”.

Ta grupa wpływa na naszą ogólną ocenę punktową w ok. 5%. W tym przypadku system BIK analizuje to jak często w przeszłości ubiegaliśmy się o kredyt. Możemy zostać negatywnie ocenieni jeśli pytaliśmy o kredyt w wielu bankach po czym ten wysyłał zapytanie do BIK, a finalnie i tak nie udzielono nam pożyczki. Specjaliści jednak podkreślają, że wpływ ubiegania się o kredyty na poziom oceny punktowej BIK zdecydowanie jest przeceniany. Ta grupa może wpływać na nasz scoring BIK ale nie musi.

Pamiętajmy, że nawet jeśli nasz scoring nie jest w tym momencie najlepszy, nie oznacza to, że już nigdy żaden bank nie udzieli nam kredytu. Opóźnienia w spłatach kredytów co prawda mają negatywny wpływ na naszą ocenę punktową ale najczęściej tylko w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zadłużenia lub opóźnienia.

W przypadku modelu scoringowego BIK po upływie 3 lat zadłużenie lub opóźnienie przestają obniżać naszą ocenę punktową. Oczywiście pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań i przy założeniu, że w okresie tych 3 lat nie wystąpiły nowe opóźnienia.

Co jeszcze mogę zrobić aby poprawić zdolność kredytową?

scoring bik

Wiemy już czym jest scoring BIK, poznaliśmy czynniki, które mają istotny wpływ na naszą ocenę punktową. Wiemy także na co należy zwracać uwagę aby system BIK zaklasyfikował nas w grupie klientów godnych zaufania. Załóżmy, że bank zdecydował się nam przyznać kredyt, czyli zaufał nam. Pozostaje pytanie na ile nam zaufał, czyli ile jednorazowo możemy pożyczyć?

Rozpatrując wniosek o kredyt, pożyczkodawca sprawdza naszą zdolność kredytową. Na podstawie takiej analizy jest w stanie ocenić, jak wysoką ratę zobowiązania jesteśmy w stanie regularnie spłacać. Innymi słowy bank porównuje nasze dochody z naszymi stałymi wydatkami. W tym punkcie stałe wydatki to nie tylko raty kredytów, są to także koszty np. utrzymania rodziny, gospodarstwa domowego. Istotny wpływ na naszą zdolność kredytową ma wiek, forma zatrudnienia czy wielkość miasta, w którym mieszkamy. Poniżej IX przykazań BIK, które mogą poprawić naszą zdolność kredytową:

 • Wydłużmy okres kredytowania. Choć wydłużenie okresu spłaty zobowiązania będzie wiązać się z doliczeniem odsetek, warto to zrobić ponieważ obniżając wysokość raty zwiększamy naszą zdolność kredytową. Dzięki takiemu zabiegowi możemy ubiegać się u pożyczkodawcy o więcej środków.
 • Zróbmy porządek z kredytami. Jeśli aktualnie planujemy ubiegać się o kredyt na ważny cel, powstrzymajmy się przed zaciąganiem kredytów na mniej ważne cele. Jeśli nie mamy wyjścia rozważmy tę dodatkową pożyczkę od rodziny.
 • Zrezygnujmy z karty kredytowej jeśli nie jest nam potrzebna lub korzystamy z niej sporadycznie. Podczas ustalania naszej zdolności kredytowej bank weźmie pod uwagę to czy ją posiadamy i jak wysoki mamy limit. W oczach banku posiadanie przez nas karty kredytowej wiąże się z ryzykiem zaciągnięcia dodatkowego kredytu. Jeśli nie chcemy oddawać karty kredytowej rozważmy pomniejszenie limitu na karcie kredytowej, którą posiadamy.
 • Zadbajmy o dobrą historię w BIK. Zanim zgłosimy się do banku po kolejną pożyczkę, możemy na własną rękę sprawdzić raport BIK i upewnić się czy w bazie widnieją aktualne i prawidłowe dane. Jeśli nie mamy żadnej historii kredytowej warto wziąć niewielki kredyt i terminowo go spłacić – taki zabieg pozytywnie wpłynie na naszą wiarygodność.
 • Weźmy kredyt z rodziną. Dodatkowy kredytobiorca to dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Większe zabezpieczenie pozytywnie wpływa na decyzję w sprawie przyznania kredytu.
 • Ustanówmy dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Rodzina może zgodzić się np. aby ich nieruchomość stanowiła dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Dzięki takiemu zabiegowi możemy starać się o wyższą kwotę kredytu lub lepszą stawkę oprocentowania.

 • Wybierzmy raty równe. Równe raty kapitałowo-odsetkowe niosą ze sobą większe koszty kredytu ale mają dobry wpływ na zdolność kredytową.

 • Dobierzmy odpowiednią walutę kredytu. Jeśli mamy zamiar wziąć kredyt w obcej walucie, musimy wykazać zdolność kredytową wyższą o 20%. Wymóg ten wprowadził nadzór finansowy.

 • Udokumentujmy ciągłość dochodów. Jeśli pracujemy w formie umowy o dzieło albo gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą udokumentujmy stabilność naszych dochodów.

porozumienie

Misją Biura Informacji Kredytowej jest wspieranie bezpieczeństwa i zaufania wśród wszystkich uczestników obrotu gospodarczego w Polsce. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu i dostarczaniu wiarygodnej informacji kredytowej klienta. W procesie podejmowania decyzji kredytowych, jak i w późniejszym monitorowaniu płynności kredytowej klienta wykorzystywana jest ocena punktowa, tzw. scoring. Pamiętajmy, że nasza historia kredytowa to nasz finansowy autoportret. Jeśli będziemy terminowo wywiązywać się ze spłat swoich zobowiązań zyskamy zaufanie, zyskamy lepszą ocenę punktową. Pozytywna ocena punktowa to wynik dobrej historii kredytowej, to dzięki niej możemy liczyć na lepsze warunki kredytowania.

W razie potrzeby skontaktowania się z Biurem Informacji Kredytowej skorzystaj z następujących danych:

jak skontaktować się z biurem informacji kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Poniedziałek i Środa: 8:00 – 17:00

Wtorek, Czwartek i Piątek: 8:00 – 16:00

Tel. +48 / 22 310 4444

Tel. +48 / 22 348 4444

5 Komentarzy

 1. Niedobrze się dzieje, że pożyczka bez BIK stała się sloganem reklamowym, który wykorzystywany jest często dla przyciągnięcia zdesperowanych ludzi, potrzebujących gotówki.

 2. Po części to prawda, hasło “pożyczka bez BIK” stało się swojego rodzaju sloganem jednak mimo wszystko nie bez pokrycia biorąc pod uwagę, że parabanki faktycznie umożliwiają zaciągnięcie chwilówki nawet w sytuacji słabej oceny BIK danego pożyczkobiorcy.

  Pozdrawiam i dziękuję za komentarz!

 3. pierdu pierdu gadanina, wszyscy hajs potrzebuja i zapozyczaja sie ile wlezie nikt nie bedzie dbal o swoj jakis smieszny skoring bo tanszy kredyt niby moze miec

 4. Susi: Posiadanie w swojej historii wielu spłaconych kredytów może tylko pomóc w podniesieniu punktacji BIK, ponieważ daje to wyraźny sygnał , że dana osoba jest wypłacalna i robi to bez problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*